CAŁODOBOWA OPIEKA

Prywatny Dom Opieki Familia

Całodobowa opieka nad osobami starszymi Łódź

Placówka nastawiona na świadczenie całodobowych usług pielęgnacyjno – opiekuńczych. Zapewniamy 24 godzinną opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunek czuwających nad zdrowiem, dobrym samopoczuciem i bezpieczeństwem naszych Mieszkańców. Zespół pielęgniarko – opiekuńczy naszego domu opieki to osoby z wieloletnim doświadczeniem, potrafiące nawiązać dobry kontakt z Pacjentem, rozpoznać Jego potrzeby, a w sytuacji zagrożenia szybko zareagować.

Nasza kadra, to osoby o pogodnym usposobieniu, dużym zaangażowaniu, odnoszące się do Mieszkańców z szacunkiem i empatią.

Nasi Podopieczni to osoby, które z racji wieku i towarzyszących schorzeń, niepełnosprawności, demencji i innych chorób wymagają wzmożonej opieki lekarskiej z zakresu wielu specjalizacji. Nasz dom opieki zapewnia swoim Podopiecznym opiekę lekarza internisty, jak również konsultacje lekarzy specjalistów zarówno w Placówce jak i poradniach specjalistycznych.

Współpracujemy z gronem uznanych chirurgów, psychiatrów i neurologów.